Berekening worst case beginbesmetting leidt tot minder derving in supermarkten

09 december 2021

Dankzij de door smartfood R&D ontwikkelde berekening worst case beginbesmetting Listeria monocytogenes kunnen onze opdrachtgevers werken met een significant langere houdbaarheid op koelverse producten. Ook is het mogelijk om minder of helemaal geen conserveermiddelen meer toe te voegen. 

Minder conserveermiddelen toevoegen betekent in elk geval een verlaging van de productiekosten, maar leidt vaak ook tot een hoger productierendement. Het toevoegen van conserveermiddelen zorgt meestal voor een hogere vochtuittreding tijdens het productieproces, waardoor het productierendement wordt verlaagd. 

Daarnaast zorgt een langere houdbaarheid van producten ervoor dat er bij supermarkten minder derving ontstaat. Via deze weg dragen we niet alleen bij aan kostenbesparingen, maar ook aan een beter milieu: minder derving betekent minder verspilling van voedsel. Een hoger productierendement leidt tot duurzamer gebruik van steeds schaarser wordende grondstoffen. 
 

Berekening worst case beginbesmetting leidt tot minder derving in supermarkten

Kerkstraat 3a | 6671 AN Zetten

info@smart-food.nl

0488-422346