Van onderzoek naar smartfood R&D

Smartfood R&D is oorspronkelijk gebouwd op de fundamenten van meer dan 5 jaar onderzoek naar interacties tussen bacteriën en natuurlijke eigenschappen van grondstoffen, uitgevoerd door Frank Cleophas, oprichter van smartfood R&D. Frank deed tijdens zijn onderzoek een aantal interessante ontdekkingen; hij wist levensmiddelen beter houdbaar te maken door gebruik te maken van natuurlijke eigenschappen van grondstoffen.

Inmiddels herbergt smartfood R&D meer dan honderd jaar R&D expertise. In de afgelopen 25 jaar heeft smartfood R&D zich ontwikkeld tot de onafhankelijke specialist in houdbaarheid van levensmiddelen en non-food voor bedrijven.

We werken met een hecht team van absolute specialisten in hun vakgebied: predictive modelling, versneld en real time houdbaarheidsonderzoek, microbiologie, receptuurontwikkeling, procesvalidatie, fysisch-chemische analyses en challenge testing.

Onoplosbare problemen bestaan uit oplosbare deelproblemen.

- Frank Cleophas, oprichter en CEO van smartfood R&D.

Frank Cleophas smartfood.

- Frank Cleophas, oprichter en CEO van smartfood R&D.

Onze missie

Het is onze missie om bedrijven te ondersteunen bij het beheersen van microbiologische risico’s. We zorgen er voor dat we steeds weer budgetten weten vrij te maken om te investeren in kennis, waarbij we zoeken naar oplossingen voor microbiologische vraagstukken waarvan wij verwachten dat ze in de (nabije) toekomst gaan spelen.

Deze aanpak heeft ertoe geleid dat we in de afgelopen jaren een uitgebreid pakket aan hoogwaardige diensten hebben weten te ontwikkelen. Deze diensten bieden een gefundeerde oplossing voor lastige dilemma’s die spelen bij het beheersen van microbiologische voedselveiligheidsrisico’s, met name op het gebied van Listeria monocytogenes.

Onze bijdrage aan voedselveiligheid

We blijven onderzoeken. We willen weten hoe iets werkt, waarom iets soms niet werkt, hoe groot een voedselveiligheidsrisico precies is, waar dat risico dan precies zit en wat de meest effectieve manier is om dit risico weg te nemen.

Risico management pathogenen vraagt om de integrale aanpak die smartfood R&D biedt. Een integrale aanpak is noodzakelijk om risico’s goed in te kunnen schatten. Ook hier draait het weer om de details: precies weten, precies meten, het op de juiste plek en met de juiste middelen ingrijpen om een veiligheidsrisico weg te nemen.

Het op de markt brengen van voedselveilige producten beschouwen wij als een verantwoordelijkheid die we delen met onze opdrachtgevers. Onze bijdrage aan voedselveiligheid is dat we zelf de verantwoordelijkheid nemen om te blijven investeren in kennis die onze opdrachtgevers in staat stelt om betere, goed geborgde, voedselveilige producten op de markt te brengen.