Berekening worst case beginbesmetting

Vaak wordt bij het vaststellen van de groeipotentie Listeria monocytogenes uitgegaan van een worst case beginbesmetting van 1 of 10 kve per gram. In werkelijkheid blijkt deze worst case beginbesmetting echter veel lager te liggen.

Met de door smartfood R&D ontwikkelde berekening worst case beginbesmetting, kan heel precies (met een zekerheid van 99,9999%) worden berekend hoe hoog de worst case beginbesmetting daadwerkelijk is.

Dankzij deze berekening kunnen onze opdrachtgevers in de challenge test werken met een groeipotentie Listeria die tot wel 10 keer hoger is dan gebruikelijk.

Listeria monocytogenes borging zonder conservering

Concreet betekent dit dat onze opdrachtgevers aanzienlijk minder of helemaal geen conservering hoeven toe te voegen aan hun product.

Met hulp van onze berekening kunnen onze opdrachtgevers bijvoorbeeld werken met een hogere spreiding in fysisch-chemische parameters. Ook zijn ze in staat om per saldo lekkerdere producten te maken mét een uitstekende Listeria monocytogenes borging.

De precieze worst case beginbesmetting verschilt per bedrijf en is onder andere afhankelijk van het product en het toegepaste proces. Dankzij onze berekening worst case beginbesmetting, kunnen wij heel precies, per bedrijf en per product uitrekenen welk product of welk proces het grootste risico vormt op besmetting met Listeria monocytogenes.

Integrale aanpak voor het beheersen van voedselveiligheidsrisico's

Onze berekening kan bijvoorbeeld ook een belangrijke rol spelen bij het preventief opsporen van eventuele Listeria besmettingen. Door de berekening te combineren met onze kennis van recepturen en processen zijn we in staat om de meest waarschijnlijke bronnen van besmetting aan te wijzen, voordat de besmetting daadwerkelijk plaatsvindt.

Met behulp van onze berekening kunnen we zelfs terug gaan in de tijd en achteraf vaststellen op welke plek in het proces iets is misgegaan.

Het is ook mogelijk om aan de hand van receptuur en proces vooraf precies te berekenen wat het conserverend vermogen van het product op een bepaald moment moet zijn om te komen tot een kwalitatief goed en voedselveilig product.

Breed inzetbaar voor diverse houdbaarheidsvraagstukken

De door smartfood R&D ontwikkelde berekening kan niet alleen worden toegepast op Listeria monocytogenes, maar ook op andere pathogenen zoals Salmonella spp, sporen van pathogene en niet pathogene sporenvormende micro-organismen en op algemeen voorkomende bederfflora zoals schimmels, gisten en melkzuurbacteriën.

Met deze ontwikkeling creëren we nieuwe mogelijkheden voor de beheersing van microbiologische bederf- en voedselveiligheidsrisico’s en voor het valideren van productieprocessen.

Het op de markt brengen van lekkere en voedselveilige producten beschouwen wij als een verantwoordelijkheid die wij delen met onze opdrachtgevers. Smartfood R&D zal blijven investeren in kennis en onderzoek om onze opdrachtgevers in staat te stellen om betere, voedselveilige producten op de markt te brengen.

Heeft u een specifieke houdbaarheidsvraag en wilt u gericht advies? Klik dan op onderstaande button om contact op te nemen.