Belangrijke aanpassing temperatuurprofiel export t.b.v. houdbaarheidsstudies Listeria monocytogenes

19 juni 2020

In februari 2019 is een aanpassing van de guideline voor het uitvoeren van challengetesten Listeria monocytogenes goedgekeurd door de Europese werkgroep laboratoria. In de gewijzigde versie is het temperatuurprofiel export voor Listeria studies aangepast van 8-12-12°C naar 7-7-12°C.

De aanpassing in de guideline is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd bij ongeveer 10.000 retailers in Europa, waaruit blijkt dat 95% van de onderzochte Europese retailers hun producten opslaan bij een temperatuur < 7°C.

Formeel moet deze aanpassing nog definitief door de Europese Commissie worden goedgekeurd. De NVWA staat gebruik van dit aangepast temperatuurprofiel toe. Hierbij wordt door de NVWA echter wel het volgende voorbehoud gemaakt: mocht de Europese Commissie om welke reden dan ook het voorstel tot aanpassing van het temperatuurprofiel niet goedkeuren, dan moeten bedrijven achteraf alsnog houdbaarheidsstudies uitvoeren met het oude temperatuurprofiel 8-12-12°C.

 

Neem voor meer informatie contact op met Frank Cleophas f.cleophas@smart-food.nl , Minke Geertsma m.geertsma@smart-food.nl of bel 📞0488-422346.

Belangrijke aanpassing temperatuurprofiel export t.b.v. houdbaarheidsstudies Listeria monocytogenes

Kerkstraat 3a | 6671 AN Zetten

info@smart-food.nl

0488-422346